ស្នើសម្រង់តម្លៃ
បកប្រែឯកសារ

បកប្រែឯកសារ

Native Linguist គឺជាភ្នាក់ងារបកប្រែភាសាឈានមុខគេស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេលំដាប់ទីពីររបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ យើងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យ​បកប្រែនេះ។ សេវាបកប្រែរបស់យើងរួមមាន ការកែសម្រួល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារដោយអ្នកជំនាញភាសាជនជាតិដើម។ យើងធានាចំពោះការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចុងក្រោយ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង។ យើងមានឯកទេសផ្នែកគម្រោងបកប្រែផ្សេងៗដូចជា ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត បច្ចេកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ ច្បាប់ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT) និងវេបសាយត៍ទៅជាភាសាផ្សេងៗ រួមមានភាសាខ្មែរ ភាសាភូមា ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាហ្វីលីពីន ភាសាម៉ាឡេ ភាសាវៀតណាម និង​ភាសាថៃ។

នៅក្នុងសេវាបកប្រែរបស់យើង យើងអនុវត្តដំណើរការដែលមានពីរដំណាក់កាល។ ដំបូងគឺអ្នកបកប្រែជំនាញរបស់យើងរៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់សំណៅបកប្រែពីភាសាដើម។ បន្ទាប់មកទៀត អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ជនជាតិដើមនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតទៅលើការកែសម្រួល និងទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ ដោយសម្រិតសម្រាំង បន្ថែមខ្លឹមសារ និងបង្កើនគុណភាពឯកសារ​ដែលបានបកប្រែរួច។

បកប្រែឯកសារ
 • ការបកប្រែផ្នែកបច្ចេកទេស

  ការបកប្រែផ្នែកបច្ចេកទេសគឺជាវិស័យដែលមានលក្ខណៈឯកទេសខ្លាំងបំផុត។ ដូច្នេះ យើងមានអ្នកជំនាញ និងអ្នកបកប្រែដែលមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗដើម្បីបកប្រែឯកសារវិស្វកម្ម និងបែបវិទ្យាសាស្រ្ត សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការី សៀវភៅណែនាំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស។ល។

  អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ Native Linguist បានផ្ដល់សេវាបកប្រែប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដល់អតិថិជនរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោក។ យើងខិតខំបកប្រែខ្លឹមសារឯកសារដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់បំផុត ហើយយើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បី​បំពេញទៅតាមសំណើអតិថិជនរបស់យើង។

  ការបកប្រែផ្នែកបច្ចេកទេស
 • ការបកប្រែផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត

  អតិថិជននៅក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាព បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្ត និងឱសថសាស្រ្តមានការពឹងផ្អែកទៅលើ​ក្រុមអ្នកជំនាញដែលមានឯកទេសក្នុងប្រធានបទនីមួយៗរបស់យើងទោះបីជានៅក្នុងការបកប្រែ​ដែលពិបាកបំផុតក៏ដោយ។ អ្នកជំនាញផ្នែកភាសារបស់យើងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើវិស័យជាច្រើន ដូចជា គីមី គីមីជីវៈ ឱសថវិទ្យា បច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តថ្នាំពុល។ ទោះបីជាអង្គការរដ្ឋ ឯកជន ឬស្ម័គ្រចិត្ត យើងអាចបំពេញរាល់តម្រូវការបកប្រែវេជ្ជសាស្រ្តរបស់​អតិថិជនទាំងអស់។

  ឯកសារវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានលក្ខណៈសម្ងាត់ និងជាព័ត៌មានរសើបមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់​អ្នកជំងឺ ដូចជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ កំណត់សម្គាល់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ កំណត់ត្រាពិគ្រោះយោបល់ ឬបរមាធិប្បាយវេជ្ជសាស្រ្ត។ យើងសូមធានាចំពោះលក្ខណៈឯកជនភាពនៃឯកសារទាំងនោះតាមរយៈពិធីសាររក្សាសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុត។ យើងធានាចំពោះការរក្សាសុវត្ថិភាពឯកសាររបស់លោកអ្នកបានប្រសើរបំផុត ដោយសារយើងបានដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃឯកសារទាំងនោះ។

  ការបកប្រែផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត
 • ការបកប្រែផ្នែកច្បាប់

  ដោយសារជាវិស័យដែលមានឯកទេសខ្ពស់ ការបកប្រែផ្នែកលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈទាមទារឲ្យមានសង្គតិភាព ភាពច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីផ្នែកច្បាប់ផងដែរ។ យើងការពារឯកជនភាពនៅក្នុងការបកប្រែសំណៅឯកសារច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈសម្ងាត់។

  ក្រុមហ៊ុន Native Linguist ផ្ដល់សេវាបកប្រែឯកសារដែលបានធ្វើសម្បថ និងឯកសារបញ្ជាក់សាការីដោយអ្នកបកប្រែឯកទេសធ្លាប់ទទួលការសិក្សាផ្នែកច្បាប់។

  បណ្ដាញអ្នកបកប្រែជំនាញផ្នែកច្បាប់របស់យើងយល់អំពីឯកជនភាពនៃឯកសារច្បាប់ និងធានានូវភាពសម្ងាត់របស់ឯកសារ។

  ការបកប្រែផ្នែកច្បាប់
 • ការបកប្រែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

  គោលការណ៍គណនេយ្យមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ ហើយជាការចំាបាច់​ដែលបច្ចេកស័ព្ទមូលដ្ឋានត្រូវបកប្រែឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមិនបកប្រែពាក្យដោយពាក្យ។ ហេតុដូច្នេះ ជាការចាំបាច់ដែលជាដំបូងឯកសារត្រូវបកប្រែដោយអ្នកបកប្រែជនជាតិខ្មែរដែលមានចំណេះដឹងភាសាខ្មែរឥតខ្ចោះ រួចបន្ទាប់មកកែសម្រួលដោយជនជាតិដើមនិយាយភាសាអង់គ្លេសដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់។ ការបកប្រែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់មានសារសំខាន់ណាស់នៅពេលធ្វើការបកប្រែឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងគណនេយ្យ ធានារ៉ាប់រង ធនាគារវិនិយោគ ធានាគារពាណិជ្ជកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់ ឥណទាន និងផ្នែកផ្សេងៗទៀត។ យើងមានសមត្ថភាពបកប្រែរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំពីភាសាខ្មែរទៅភាសាទីពីរ។

  ការបកប្រែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការបកប្រែផ្នែកទីផ្សារ

  សារផ្សព្វផ្សាយទីផ្សាររបស់អ្នកមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងភាពល្បីល្បាញសម្រាប់ផលិតផល និងសេវារបស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងដើម្បីតាក់តែងសារដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក ដោយពុំបានផ្ដោតគោលដៅទៅលើទីផ្សារសកលធំជាងមុនឡើយ។ យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការបង្កើនភាពទាក់ទាញនៃឯកសារផ្សព្វផ្សាយទីផ្សាររបស់អ្នកប្រកបដោយភាពកាន់តែច្បាស់លាស់ និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

  ទោះបីអ្នកកំពុងកំណត់គោលដៅទីផ្សារសកលថ្មី ឬកំពុងតែមានការរីកចម្រើន ឬអ្នកមានវត្តមានដ៏រឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិរួចទៅហើយក៏ដោយ ក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងកញ្ចប់សេវាដែលស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ អ្នកបកប្រែឯកសារជំនាញទីផ្សាររបស់យើងគឺជាអ្នកឯកទេសផ្នែកបកប្រែឯកសារទីផ្សារមានលក្ខណៈស្របទៅតាមតំបន់។ យើងខិតខំរក្សាសារផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដើមរបស់អ្នក ទោះបីនៅពេលត្រូវបកប្រែទៅជាភាសាចម្រុះផ្សេងៗក៏ដោយ។

  ការបកប្រែផ្នែកទីផ្សារ
 • ការបកប្រែផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT)

  បច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យការងារដែលធ្វើមិនបានទៅជាការងារដែលអាចសម្រេចបាន។ ពិភពលោករបស់យើងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស និងវប្បធម៌ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងពេលមុន។ សង្គមមនុស្សកាន់តែត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នា​ជាងមុន។  ការសម្របការបកប្រែទៅតាមតំបន់មានភាពចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែក

  រឹង (hardware) នៃបច្ចេកវិទ្យាសកលនេះ។

  យើងមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការបកប្រែផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។ បណ្ដាញសកលនៃអ្នកបកប្រែជនជាតិដើមនីមួយៗរបស់យើងគឺជាអ្នកឯកទេសនៅក្នុងភាសារបស់ខ្លួន និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកស័ព្ទផ្នែករឹង (hardware) និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ។ អ្នកអាចពឹងផ្អែកលើយើងក្នុងការបកប្រែរាល់គម្រោងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងអស់ មិនថាជាសៀវភៅណែនាំ អ៊ីនធឺហ្វេសអ្នកប្រើប្រាស់ (UI) ឯកសារកម្មវិធី app ឬសៀវភៅណែនាំផ្សេងៗអំពីរបៀបដំឡើងបរិក្ខារផ្នែករឹង (hardware) និងរបៀបរៀបចំកម្មវិធីផ្នែកទន់ (software)។

  ការបកប្រែផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT)
 • ការបកប្រែវែបសាយត៍

  ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសកលដ៏ទូលំទូលាយ អ្នកប្រហែលជាត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មរបៀបដែលអ្នកកំពុងទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃពិភពលោក។

  នៅក្រុមហ៊ុន Native Linguist យើងនឹងជួយធ្វើឲ្យវេបសាយត៍របស់អ្នកក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដ៏រឹងមាំនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ដែលបញ្ជូនបទពិសោធន៍ម៉ាកសញ្ញាកាន់តែប្រសើរ ទៅអតិថិជនរបស់អ្នកនៅទូទាំងពិភពលោក។ យើងផ្ដល់នូវជំនាញទីផ្សារបែបវប្បធម៌ ភាសា និងលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជននៅលើពិភពលោកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ យើងមានក្រុមអ្នកបកប្រែមានជំនាញខ្ពស់ដែលមានការយល់ដឹងអំពី SEO និងវេបសាយត៍។ អ្នកឯកទេសផ្នែករៀបចំវេបសាយត៍​ឲ្យស្របតាមលក្ខណៈតំបន់យើងអនុវត្តបានយ៉ាងល្អនូវលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ៖ ពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តទៅជាការបកប្រែជាក់ស្ដែង។ យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់អ្នកនូវខឹ្លមសារដែលមានគុណតម្លៃខ្ពស់ និងសមស្របតាមលក្ខណៈតំបន់។