ស្នើសម្រង់តម្លៃ
ធ្វើការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន

ធ្វើការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន

សូមរួសរាន់ក្នុងការក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការធ្វើដំណើរគួរឲ្យរីករាយនេះ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងការយល់អំពីភាសាអាស៊ាន ជាពិសេសភាសាខ្មែរ ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាហ្វីលីពីន ភាសាម៉ាឡេ ភាសាវៀតណាម និងភាសាថៃ។ នៅក្រុមហ៊ុន Native Linguist យើងមានក្រុមជំនាញបកប្រែភាសា និងអ្នកចូលចិត្តផ្នែកភាសា ដែលមិនត្រឹមតែមកពីរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែមកពីទូទាំងពិភពលោកផងដែរ។ យើងសូមឲ្យអ្នកចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែក​បកប្រែភាសានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាន។

យើងរីករាយក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនេះ ហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់អ្នកផងដែរ។ តាមរយៈការចូលរួមរបស់អ្នកជាមួយពួកយើង អ្នកនឹងទទូលបានឱកាសដ៏មានតម្លៃ​នៅក្នុងអនាគតនៃតំបន់នេះ។